سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق تهران بزرگ

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۲۹۱۰۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیروی برق در مناطق برق شامل انتقال نیرو برقرسانی شبکه های : ۹۶۱۷۱۰۰۱۴ : بهمن با برآورد ۶.۹۴۷.۷۶۲.۱۰۰ ریال و تضمین ۴۰۹ میلیون ریال --- ۹۶۰۵۱۰۰۱۷ : نارمک با برآورد ۶.۱۴۰.۶۳۶.۴۳۰ ریال و تضمین ۳۸۵ میلیون ریال --- ۹۶۱۹۱۰۰۰۷ : آزادی با برآورد ۴.۵۲۸.۲۲۹.۸۰۰ ریال و تضمین ۳۲۷ میلیون ریال --- ۹۶۱۶۱۰۰۴۱ : افسریه با برآورد ۵.۸۳۴.۳۲۴.۴۰۱ ریال و تضمین ۳۷۶ میلیون ریال
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت الکترونیکی / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی یا واریز به حساب جاری شماره ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ الی ۱۳۹۶/۰۰۲/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن