سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق تهران بزرگ

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۲۹۱۰۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات روشنایی معابر شبکه های توزیع در محدوده عملیاتی مناطق : ۹۶۱۴۱۰۰۰۴ : سینا با برآورد ۹.۵۳۶.۳۳۹.۴۷۸ و تضمین ۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۹۶۰۲۱۰۰۰۵ : سعادت آباد با برآورد ۱۱.۸۳۵.۰۷۸.۶۰۷ ریال و تضمین ۵۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۹۶۱۳۱۰۰۳۴ : پاسداران با برآورد ۸.۴۵۷.۱۵۴.۳۵۰ ریال و تضمین ۴۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت الکترونیکی / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه به حساب جاری شماره ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ نزد بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن