مناقصه عملیات جدولگذاری معابر خود شامل : نهر کامل - شهرداری قیدار
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری قیدار

شماره آگهی ۱/۱۲-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۲۹۸۳۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات جدولگذاری معابر خود شامل : نهر کامل - کانیوو - تک جدول - نهر خوابیده - نهر روسی ۲۵ سانت
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۷۰۵۰۰۱ / سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب ۳۱۰۰۰۰۲۷۰۴۰۰۳ نزد بانک ملی و یا انواع اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : حراست شهرداری
۰۲۴۳۴۲۲۷۴۷۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن