سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری زنجان

شماره آگهی ۲/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۲۹۸۳۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان ها و میادین نواحی ۳ گانه منطقه ۲ شهرداری زنجان شامل : واگذاری ناحیه یک منطقه یک منطقه ۲ شهرداری زنجان با تضمین ۴۴۵.۳۱۷.۵۵۸ ریال ---- واگذاری ناحیه ۲ منطقه ۲ شهرداری زنجان با تضمین ۵۸۹.۷۴۶.۲۱۰ ریال ---- واگذاری ناحیه ۳ منطقه ۲ شهرداری زنجان با تضمین ۵۴۱.۵۲۹.۶۴۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۴۴۸۰۰۶ به نام شهرداری زنجان نزد بانک ملی شعبه میدان آزادی / سپرده شركت در مناقصه بصورت واریز وجه نقد به شماره حساب ۵-۲۲۲۲۱۱۱۱-۴۳-۲۲۱۰ نزد بانک انصار و یا ضمانت نامه بانکی و یا اسناد خزانه و یا انواع اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ساعت ۱۴:۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۳۰
آدرس خرید اسناد : زنجان خیابان خرمشهر بلوار آزادی اداره حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : زنجان خیابان خرمشهر بلوار آزادی شهرداری مرکزی دبیرخانه مرکزی
۰۲۴۳۳۴۲۰۴۸۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.zanjan.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن