سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

کد آریاتندر : ۹۶۰۱۳۰۳۶۸۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه عبارت است از وصول مطالبات مشترکین بدهکار آب و فاضلاب و فروش انشعاب فاضلاب و اصلاآب بهاء و تعهدات آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب جاری ۴۱/۴۲۱۹۲۷۷۹ بانك ملت شعبه شهرری در وجه شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران / سپرده شركت در مناقصه به ميزان ۰۰۰ر۵۳۵ر۱۵۹ ريال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می توانند بصورت واريز نقدی به حساب جاری شماره ۰۱۰۷۸۰۷۸۷۴۰۰۰ نزد بانك ملی شعبه بلوار شهرری يا ضمانتنامه بانكی و يا چك بانكی تضمينی به نام شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۰۲-۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۰۲-۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۰۲-۲۳
آدرس خرید اسناد : به دبيرخانه اين شركت به نشانی تهران – شهرری – خيابان ۲۴ متری(زكريای رازی) مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.nww.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۶-۰۵-۱۸ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن