سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ زنجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۳۱۷۰۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی مورد نیاز خود : انجام امور خدماتی در زمینه های اداری، نظافت ، فضای سبز و غیره
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب ۰۲۱۹۶۶۹۹۱۵۰۰۷ بانک ملی شعبه برق یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : زنجان ـ جاده گاوازنگ ـ بلوار پروفسور ثبوتی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه دانشگاه واقع در جاده گاوازنگ ـ بلوار پروفسور ثبوتی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
۰۲۴۳۳۱۵۵۱۵۵-۰۹۱۲۲۴۲۳۳۴۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iasbs.ac.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن