سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان گلستان

شماره آگهی ۲۵۷/۱۳۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۳۱۷۱۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه توسعه و اصلاح شبکه گازرسانی به منابع و نصب انشعابات روستاها و شهرهای فاضل آباد ، علی آباد ، خان ببین ، دلند، رامیان، آزادشهر و نوده خاندوز با برآورد ۱۶,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۴۶۳۴۶۰۲۰۰۱ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۸۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیر بانکی با مجوز بانک مرکزی و یا ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر دارای مجوز فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی و یا اوراق مشارکت و یا وجه نقد ویا ضمانتنامه صادره از صندوق های ضمانت دولتی و یا وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ظرف مدت ۳ روز از تاریخ دعوتنامه
تاریخ ارسال مدارک : دو هفته از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴ الی ۱۶/۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیخرانه مرکزی
۰۱۷۳۲۴۸۰۳۶۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.nigc-glestan.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان گلستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن