سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۱۰۳۷۰۰۰۰۰۹ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۳۱۶۷۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه امور حمل و نقل مربوط به ماموریت های درون شهری و برون شهری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۵۲۱۳۱۲۸۰۰۹ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب سیبا شماره ۲۱۷۵۲۱۳۰۰۹۰۰۵ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ ساعت ۱۳/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : شیراز بلوار جمهوری اسلامی جنب مجتمع فرهنگی کریمخان
۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن