سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره آگهی ۰۳/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۳۱۱۷۱۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه P/F BOOSTER PUMP
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۳.۳۲۳.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خوزستان شهرستان امیدیه
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۶۲۳۴۹۲ تلفن ۰۶۱۵۲۶۲۲۶۸۳ فکس
- ایمیل http://agogpc.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن