مناقصه اجرای عملیات بازدید ، تست و اصلاح لوازم اندازه توزیع نیروی برق استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان فارس

شماره آگهی ۱۰۴-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۰۴۶۹۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات بازدید ، تست و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین عادی (تکفاز و سه فاز)
شرایط : گواهیناه تایید صلاحیت از سازمان برنامه و بوجه کشور در رشته نیرو
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۵۷۱۲۰۷۰۹۲۹ بانک تجارت / سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۹۷.۳۹۰.۰۰۰ ریال به صورت ضانت نامه بانکی یا ضمانت نامه های صادر شده از سوی بانک مرکزی جمهوی الامی یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ تا ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ساعت ۷/۳۰ تا ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : میدان آزادی ابتدای خیابان جهاد سازندگی نبش کوچه ۳
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۳۲۲۹۹۶۸۵ تلفن ۰۷۱۳۲۲۹۱۵۸۹ فکس
- ایمیل http://www.shirazedc.co.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن