مناقصه خرید و نصب پارکت ورزشی بهره برداری نفت و گاز غرب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز غرب

شماره آگهی ۸۵/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۰۴۵۷۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و نصب پارکت ورزشی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۶۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از انتشار نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه - م نفت - بلوار زن - پ ۴۲
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۳۳۸۳۷۰۰۷۲ داخلی ۱۴۳ و ۱۰۸ تلفن ۰۸۳۳۸۳۸۱۶۲۳ فکس
- ایمیل WWW.IRANCODE.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول - دو مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن