مناقصه 20/95/83- اجرای فونداسیون سوله های راهداری میمه و شهر راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۰۴۶۵۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰/۹۵/۸۳- اجرای فونداسیون سوله های راهداری میمه و شهر توحید هلیلان با برآورد ۹۳۱.۹۳۰.۸۳۴ ریال و تضمین ۴۶.۵۹۶.۵۴۱ ریال --- ۲۱/۹۵/۸۳- نگهداری سیستم روشنایی تونل های استان ایلام با برآورد ۹۶۳.۲۹۸.۲۳۲ ریال و تضمین ۴۸.۱۶۴.۹۱۱ ریال --- ۱/۹۶/۸۳ - لکه گری راههای حوزه استحفاظی شهرستان ملکشاهی - بخش زرین آباد با برآورد ۲.۰۸۸.۱۱۸۰.۹۶۵ ریال و تضمین ۱۰۴.۴۰۵.۹۴۸ ریال --- ۰۲/۹۶/۸۳- لکه گیری راههای حوزه استحفاظی شهرستانهای ایلا و مهران با برآورد ۲.۱۵۹.۵۰۷.۶۴۷ ریال و تضمین ۱۰۷.۹۷۵.۳۸۲ ریال --۰۳/۹۶/۸۳- لکه گری راههای حوزه استحفاظی شهرستان چرداول با برآورد ۱۰۵.۲۹۸.۳۰۶ ریال و تضمین ۲.۱۰۵.۹۶۶.۱۳۶ ریال --- ۰۴/۹۶/۸۳- لکه گری راههای حوزه استحفاظی شهرستانهای بدره و دره شهر با برآورد ۲.۰۸۸.۱۱۸.۹۶۵ ریال و تضمین ۱۰۴.۴۰۵.۹۴۸ ریال --- ۰۵/۹۶/۸۳- لکه گیری راههای حوزه استحفاظی شهرستان ایوان با برآورد ۲.۰۵۲.۴۲۴.۶۲۴ ریال و تضمین ۱۰۲.۶۲۱.۲۳۱ ریال ---۰۶/۹۶/۸۳- لکه گیری راههای حوزه استحفاظی شهرستانهای ایلام - سیروان با برآورد ۳.۰۲۶.۸۰۷.۶۷۸ ریال و تضمین ۱۵۱.۳۴۰.۳۸۳ ریال ---۰۷/۹۶/۸۳- لکه گیری راههای حوزه استحفاظی شهرستانهای دهلران و آبدانان با برآورد ۲.۱۰۵.۹۶۶.۱۳۶ ریال و تضمین ۱۰۵.۲۹۸.۳۰۶ ریال
شرایط : گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
آدرس خرید اسناد : الام بلوار مدرس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان واحد دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک :
۰۹۰۳۴۳۱۱۸۷۹-۰۸۴۳۳۳۳۸۴۰۰-۰۸۴۳۳۳۳۰۱۹۵ تلفن ۰۸۴۳۳۴۱۶۳۸ فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان ایلام
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن