مناقصه تکمیل مدرسه 9 کلاسه اسفشاد نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۰۴۶۵۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل مدرسه ۹ کلاسه اسفشاد با برآورد ۶,۳۳۲,۶۵۹,۸۶۶
شرایط : حداقل پایه ۵ ساخمان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۳۰۶۳۰۰۹۰۰۸ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : بیرجند سراب خیابان سپیده سپیده ۱۲
آدرس ارسال مدارک : بیرجند سراب خیابان سپیده سپیده ۱۲ دیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن