مناقصه 96/2-24 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط توزیع نیروی برق استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان گلستان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۰۴۵۸۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۶/۲-۲۴ : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شرق گرگان با تضمین ۸۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۸۵۵.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۶/۲-۲۵ : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق غرب گرگان با برآورد ۶۹۷.۹۱۶.۰۰۰ ریال و تضمین ۷۰ میلیون ریال --- ۹۶/۲-۲۶ : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق گنبد با برآورد ۱.۴۳۰.۶۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۴۳.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۶/۲-۲۸ : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان های مینودشت و آزادشهر با برآورد ۶۸۰.۹۸۶.۰۰۰ ریال و تضمین ۶۸.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۶/۲-۲۹ : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستانهای علی آباد کتول ورامیان با برآورد ۱.۰۲۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۰۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۶/۲-۳۰ : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستانهای آق قلا و گمیشان با برآورد ۸۶۵.۸۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۸۶.۶۰۰.۰۰۰ ریال ---۹۶/۲-۳۱ : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستانهای کردکوی ـ بندر گز و ترکمن با تضمین ۱۱۰ میلیون ریال و برآورد ۱.۰۹۸.۷۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به حساب فراگیر ۲۱۹۵۰۹۴۷۵۴۰۰۶ بانک صادرات شعبه شهید رضاپورگرگان بنام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب جاری شماره ۲۲۲۱۴۸۸۸۸۶۰۰۷ بانک ملی شعبه خیابان ولیعصر گرگغان به نام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ تا ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : گرگان - ابتدای جاده آق قلا بعد از شرکت آب منطقه ای استان گلستان ساختمان شماره ۲ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت توزیع گلستان
۰۱۷۳۲۶۸۴۴۱۲ تلفن ۰۱۷۳۲۶۲۷۴۳۰ فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن