مناقصه خرید، حمل ، قیرپاشی و پخش آسفالت مورد نیاز شهرداری کرسف
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کرسف

شماره آگهی ۲/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۰۹۷۳۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید، حمل ، قیرپاشی و پخش آسفالت مورد نیاز جهت آسفالت ریزی در معابر شهر کرسف : خرید آسفالت ۱۹-۰ بیندر با اعتبار ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۲۵ میلیون ریال --- خرید آسفالت ۱۳-۰ توپکا با اعتبار ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- خرید قیر mc با اعتبار ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- حمل آسفالت با اعتبار ۳۰۰ میلیون ریال و تضمین ۱۵ میلیون ریال --- پخش آسفالت با اعتبار ۵۰۰ میلیون ریال و تضمین ۲۵ میلیون ریال --- قیرپاشی ۳۶۶۵۰ با اعتبار ۱۵۰ میلیون ریال ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال با برآورد ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال به حساب ۳۱۰۰۰۰۶۱۰۳۰۰۵ شهرداری کرسف بانک ملی شعبه کرسف / سپرده شركت در مناقصه ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۳۱۰۰۰۰۶۴۷۷۰۰۸ شهرداری کرسف بانک ملی شعبه کرسف و یا به صورت ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : واحد امور مالی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۲۴۳۴۳۵۵۸۷۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن