مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر شامل جدول گذاری اند آباد دهیاری های اند آباد سفلی و میرجان بخش زنجانرود شهرستان زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دهیاری های اند آباد سفلی و میرجان بخش زنجانرود شهرستان زنجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۰۹۷۳۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر شامل جدول گذاری اند آباد سفلی با برآورد ۱.۷۷۲.۱۲۵.۰۰۰ ریال و تضین ۱۷۷.۲۱۲.۵۰۰ ریال ---- جدول گذاری میرجان با برآورد ۲.۴۰۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۴۰.۱۳۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رشته راه باند و ابنیه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : نیک پی دفت رامور مایو عمرانی دهیاری های مستقر دربخشداری زنجانرود شهرستان زنجان
آدرس ارسال مدارک : شهر نیک پی دفتر امور الی و ع مرانی دهیرای های متسقر در بخشداری زنجانرود شهرستان زنجان
۰۲۳۳۲۶۲۳۳۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن