مناقصه شناسایی شرکت ها و یا موسسات به منظور استفاده شهرداری خرم آباد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری خرم آباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۰۹۸۶۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه شناسایی شرکت ها و یا موسسات به منظور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه وصول معوقات درآمدی (چک های برگشتی -آراء کمیسیون ماده ۷۷ عوارضات شهرداری و جرائم)
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز کاری
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خرم آباد خیابان هفده شهریور
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۶۳۳۳۱۶۰۲۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان لرستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن