مناقصه خرید ، حمل ، تهیه قیر ،قیر پاشی ، شهرداری بهار
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بهار

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۰۹۷۳۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ، حمل ، تهیه قیر ،قیر پاشی ، پخش دستی آسفالت شامل لکه گیری و ترمیم ترانشه ها بانضمام پخش دستی یکنوات و متراکم نمودن آسفالت معابر سطح شهر بهار با برآورد ۲,۹۹۹,۷۴۰,۰۳۸
شرایط : رتبه ۵ راه و باند
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۳۱۰۰۰۰۰۷۰۹۰۰۶ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱۴۹.۹۸۷.۰۰۳ ریال واریز به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۳۳۸۵۰۰۶ بانک ملی یا ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۲/۱۳ تا ۱۳۹۶/۰۲/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۲/۲۸ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.shahrdaribahar.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن