مناقصه پروژه ارتباط اتاق رادیو و کنترل قدیم و اجرای خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه مرکزی

شماره آگهی ۲۷/۹۶/۱۷۰۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۰۹۸۷۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه ارتباط اتاق رادیو و کنترل قدیم و اجرای حوضچه های بتونی و بازسازی اتاق کنترل قدیم مرکز انتقال نفت شازند با برآورد ۳,۱۹۶,۳۴۴,۸۴۰
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در پایه ۵ رشته ساختمان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۸۹۰۰۱۰۰۰ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه های معتبر و یا واریز به شماره ۱۲۳۴۰۲/۵۰۶۹
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : اراک خیابان پانزده خرداد روبروی سیلو دفتر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اراک خیابان پانزده خرداد روبروی سیلو دفتر امور قراردادها
۰۸۶۳۳۶۷۲۰۰۲-۴ تلفن - فکس
- ایمیل www.ioptc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان مرکزی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن