مناقصه ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی انجام امداد آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۰۹۷۵۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی انجام امداد حوادث، تعمیرات تاسیسات آبرسانی در محدوده خدماتی شهرستان قرچک با برآورد ۹,۸۴۶,۱۸۰,۷۰۶
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران به نام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ تا ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ساعت ۱۱ صحب
آدرس خرید اسناد : ورامین مجتمع ادارات خ دولت دبیرخانه سازمان
آدرس ارسال مدارک : ورامین مجتمع ادارات خ دولت دبیرخانه سازمان
۰۲۱۳۶۲۷۰۰۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.itpww.co.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن