سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۱۴۵۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات عمومی تعدادی از واحدهای تابعه خود را در سال ۱۳۹۵ شامل: بیمارستان حضرت معصومه (س) آزادشهر با تضمین ۳۸۰.۰۷۲.۷۰۲ ریال --- بیمارستان طالقانی گنبد با تضمین ۵۰۰.۲۱۰.۸۲۶ریال -- بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد با تضمین ۸۸۸.۵۷۰.۳۳۰ریال--- بیمارستان مطهری گنبد با تضمین ۴۲۲.۱۱۹.۲۴۵ ریال --- بیمارستان شهدا گنبد با تضمین ۲۸۲.۷۵۶.۷۷۵ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۰.۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب ۲۱۷۸۴۴۴۷۵۷۰۰۳ نزد بانک ملی به نام درآمد متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب اعلام شده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۷۳۲۴۲۰۱۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن