سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۱۴۵۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خودرو سواری واحد شبکه اسلام شهر با تضمین ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- مرکز بهداشت جنوب با تضمین ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- معاونت غذا و دارو با تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- معاونت بهداشت با تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- تاسیسات ساختمان حافظ با تضمین ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- خدمات نظافت ساختمان حافظ با تضمین ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- فضای سبز با تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- هتلداری مشهد با تضمین ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار ریال به حساب جام شماره ۲۷۶۱۹۰۰۴/۴۲ کد شناسه ۱۲۲۳ بانک ملت شعبه هجرت در وجه مدیریت نظارت و توسعه دانشگاه / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ساعت ۱۵:۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ تا ساعت ۱۵:۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات مرحله اول ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ مرحله دوم ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
آدرس خرید اسناد : تهران بلوار کشاورز نبش خیابان قدس سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران طبقه دوم اداره امور قراردادها اتاق ۲۰۵
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://vcmdrp.tums.ac.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن