سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای مازندران

شماره آگهی ۱-۱-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۱۴۱۲۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات احداث دیوار حفاظتی و گابیون بندی اطراف تعداد ۱۳ دستگاه برج های خطوط انتقال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۱.۵۵۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی وجه ندق
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : ساری میدان امام خمینی ره
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن