سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه

شماره آگهی ۹۶-۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۱۴۱۳۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه حفر چاه (حفر چاه عمیق)شهرستان هرسین با برآورد ۱.۵۶۹.۵۷۳.۷۳۳ ریال و تضمین ۷۸.۴۷۸.۶۸۷ ریال --- حفر چاه (حفاری چاه عمیق ) شهرستان کرمانشاه با برآورد ۱.۴۹۶.۷۹۲.۳۶۱ ریال و تضمین ۷۴.۸۳۹.۶۱۸ ریال ---- آبرسانی (بهسازی چشمه - فنس کشی با مش۴*۴) شهرستان پاوه با برآورد ۱.۷۵۲.۹۵۰.۲۳۹ ریال و تضمین ۸۷.۶۴۷.۵۱۲ ریال ---- فاضلاب (لوله گذاری - منهول - برکه بی هوازی - جاده دسترسی - جاده محل تصفیه خانه - نصب انشعاب - جدول گذاری )شهرستان ثلاث باباجانی با برآورد ۳.۹۹۳.۲۰۳.۵۶۵ ریال و تضمین ۱۹۹.۶۶۰.۱۷۸ ریال ---- آبرسانی (لوله گذاری - کنتور گذاری - فنس کشی - جاده دستریسی - محوطه سازی - بهسازی چشمه )شهرستان کنگاور با تضمین ۲.۴۸۶.۹۸۱.۳۳۶ ریال و تضمین ۱۲۴.۳۴۹.۰۶۷ ریال
شرایط : رتبه ۵ آب - ۵ ابنیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی ویا واریز به حساب ۲۱۷۵۲۱۳۷۵۱۰۰۱ نزدبانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی به مدت ۶ روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۳۳۸۲۸۱۵۴۴ تلفن - فکس
- ایمیل www.abfar-ks.ir وب سایت
منابع : سایه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن