سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق تهران بزرگ

شماره آگهی ۹۶۰۹۱۰۰۶۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۱۴۱۱۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه روشنایی معابر با برآورد ۱۱,۰۳۲,۲۰۹,۵۶۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ نزد بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : تهران یادگار امام متعانیه دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن