سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۱۶۱۹۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ۴۷-۹۶ : ترانسفورماتور هوایی : ترانس کم تلفات ۲۵ کاوا - ۲۰۰ کاوا -۲۵۰ کاوا ۳۱۵ کاوا -ترانسفورماتور زمینی :ترانس کم تلفات ۴۰۰ کاوا -۵۰۰ کاوا - ۶۳۰ کاوا با تضمین ۲.۳۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۴۸-۹۶ : خرید کابل ۲۰ کیلوولت ۱*۱۸۵ زره دار آلومینیومی با تضمین ۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۹-۹۶ : خرید کابل آلومینیوم فشار ضعیف ۷۰+۱۲۰*۳ با تضمین ۳۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۵۰-۹۶ : خرید کابل فشار ضعیف خودنگهدار۲۵+۲۵+۷۰+۷۰*۳ - کابل خودنگهدار ۳۵+۱۶+۳۵*۱ با تضمین ۲.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵۱-۹۶ : خرید کنتور تک فاز دیجیتال با تضمین ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵۲-۹۶ : خرید سکسیونر موتور دار با تضمین ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵۳-۹۶ : خرید تیر گرد بتونی ۹.۲۰۰ - ۹.۴۰۰ - ۱۲.۴۰۰ با تضمین ۶۶۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۵۴-۹۶ : خرید چراغ ۳۵ وات بخار سدیم - خرید چراغ ۷۰وات بخار سدیم - خرید چراغ ۱۵۰ وات بخار سدیم با تضمین ۶۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۵۵-۹۶ : خرید لامپ ۳۵ وات بخار سدیم - خرید لامپ ۷۰ وات بخار سدیم- خرید لامپ ۱۵۰ وات بخار سدیم با تضمین ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۵۶-۹۶ : دستک ۱.۵ متری چراغ لاک پشتی - دستک چهل سانتی - دستک دو طرفه پایه فلزی روشنایی - پایه فلزی ۱۱.۵ متری با تضمین ۲۹۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : فیش واریز مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر ۰۱۰۱۷۱۶۹۹۰۰۰۴ نزد بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کرمان خیابان خواجوی کرمانی خیابان توانیر توزیع نیروی برق شمال استان کرمان امور تدارکات ساختمان شماره ۳
آدرس ارسال مدارک : کرمان خیابان خواجوی کرانی خیابان توانیر دبیرخانه شرکت
۰۳۴۳۲۵۲۰۰۰۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن