سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

شماره آگهی ۵/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۱۶۱۶۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه وصول مطالبات آب بهاء و تعهدات آب مشترکین بدهکار و اصلاح قرارداد انشعاب آب و مغلایرت گیری پرونده اطلاعات مشترکین ، صدور و توزیع اطلاعیه، قطع و وصل انشعابات مشترکین آب، ساخت و نصب پلاک مشترکین و تعویض کنتور در محدوده شهر حسن آباد با برآورد ۳,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهینامه صلاحیت ایمنی یا نامه ثبت نام از وزارت کار
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری ۴۲۱۹۲۷۷۹/۴۱ بانک ملت شعبه شهرری در وجه شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران / سپرده شركت در مناقصه ۱۶۹.۰۵۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۰۱۰۷۸۰۷۸۷۴۰۰۰ بانک ملی شعبه بلوار شهرری و یا به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمینی به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ پاکت های الف و ب ساعت ۱۰ صبح و ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ساعت ۱۰ صبح پاکت های ج
آدرس خرید اسناد : تهران ـ شهرری خ ۲۴ متری زکریای رازی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nww.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن