سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۱۶۱۹۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شبکه فاضلاب نقده با برآورد ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : رتبه ۴ از وزارت نیرو و حداقل رتبه ۵ آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال برای هر موضوع جداگانه به حساب جاری سیبا شماره ۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ارویمه چهارراه مخابرات شرکت آبو فاضلاب آذربایجان غربی
آدرس ارسال مدارک : ارومیه چهارراه مخابرات آب و فاضلاب آذربایجانغربی دفتر قراردادها
- تلفن ۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۶ فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن