سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان گلستان

شماره آگهی ۳۳-۲/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۱۷۷۳۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات اشتراکهای برق بدکهکار کلیه مدیریتهای توزیع نیروی برق استان گلستان با برآورد ۱۷,۷۱۲,۷۶۹,۰۵۴
شرایط : دراای رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب فراگیر ۲۱۹۵۰۹۴۷۵۴۰۰۶ بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه ۷۳۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری شماره ۲۲۲۱۴۸۸۸۶۰۰۷ بانک ملی یا ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و یا وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ساعت ۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ساعت ۱۳:۳۰
آدرس خرید اسناد : گرگان ابتدای جاده آق قلا ساختمان شماره ۲
آدرس ارسال مدارک : گرگان خیایان ولی عصر عدالت ۲۳ طبقه اول دبیرخانه شرکت
۰۱۷۳۲۶۸۴۴۱۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای -
منابع : نشریات استان گلستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن