مناقصه خریدباطری ساکن سرب اسیدی و سیلد نوع AGM و مخابرات استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان مازندران

شماره آگهی ۲/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۲۰۷۱۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خریدباطری ساکن سرب اسیدی و سیلد نوع AGM و کلیه متعلقات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۱۸۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد به حساب جام به شماره ۱۶۷۲۳۷۲۳۷۲ یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بابل خیابان مدرس دبیرخانهس تاد شرکت مخابرات مازندران
۰۱۱۳۲۳۶۲۲۴۱ تلفن ۰۱۱۳۲۳۲۳۳۳۲ فکس
- ایمیل http://WWW.IRANTELECOM.IR وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن