مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت پوشش کانالهای سطح شهر با بار شهرداری نی ریز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری نی ریز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۲۰۶۹۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت پوشش کانالهای سطح شهر با بار ۱۲۰۰ کیلوگرم با تیرچه و بلوک
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۵۶۹۲۲۶۲۰۰۴ سپرده شهرداری و یا به صورت ضماننامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرداری نیریز
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن