مناقصه تامین خدمات پشتیبانی فنی، اداری و مالی در سطح مدیریت مخابرات منطقه گیلان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت مخابرات منطقه گیلان

شماره آگهی ۵/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۲۰۸۱۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین خدمات پشتیبانی فنی، اداری و مالی در سطح مدیریت منطقه گیلان با برآورد ۴۳,۸۲۱,۲۶۲,۱۱۸
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال به شماره حساب سپهر ۰۱۰۲۵۲۱۶۰۶۰۰۵ نزد بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه ۱.۷۵۳.۰۰۰.۰۰۰ ريال بصورت چک بانکی رمزدار و یا ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت مخابرات ایران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : رشت - گلسار - ساختمان مرکزی مدیریت مخابرات منطقه گیلان - ط سوم - واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۱۳۳۳۱۳۲۳۲۸-۳۳۱۳۲۳۲۵ تلفن ۰۱۳۳۳۱۳۲۳۲۸-۳۳۱۳۲۳۲۵ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : گسترش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن