مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه برکت باغستان فردوس : آموزشی نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۲۰۷۷۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه احداث مدرسه ۶ کلاسه برکت باغستان فردوس : آموزشی - سرویس بهداشتی با آبخوری - دیوارکشی با درب ها - محوطه بتنی با برآورد ۱۱,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۵
شرایط : حداقل پایه ۵ ساختمان -- رشته ابنیه و ساختمان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۹۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه های معتبر یا واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۳۰۶۲۰۰۹۰۰۸ بانک ملی ایران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : بیرجند سراب خیابان سپیده سپیده ۱۲
آدرس ارسال مدارک : بیرجند سراب خیابان سپیده سپیده ۱۲
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن