مناقصه واگذاری پروژه تامین ، نصب و عملیاتی نمودن سامانه شهرداری استهبان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری استهبان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۲۰۶۸۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه تامین ، نصب و عملیاتی نمودن سامانه پایش تصویری سطح شهر استهبان و آموزش سامانه نظارت تصویری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به شماره حساب ۰۲۰۴۵۱۹۴۳۴۰۰۹ نزد بانک ملی مرکزی استهبان / سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰ میلیون ریال به حساب ۰۲۰۷۳۲۴۶۲۵۰۰۲ سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : مرحله اول - نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن