مناقصه واگذاری اجرای عملیات شهری شامل جمع آوری و حمل شهرداری زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری زنجان

شماره آگهی ۶/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۲۰۶۶۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای عملیات شهری شامل جمع آوری و حمل زباله و امورات مرتبط با خدمات شهری در محدوده معین شده از منطقه ۲ شهرداری زنجان
شرایط : دارای رتبه ۱ تا ۷ و صلاحیت و تاییدیه از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۴۴۸۰۰۶ بنام شهرداری زنجان نزد بانک ملی شعبه میدان آزادی / سپرده شركت در مناقصه ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال بصورت واریز وجه نقد به شماره حساب ۵-۲۲۲۲۱۱۱۱-۲۲۱۰ نزد بانک انصار شعبه میدان آزادی در وجه شهرداری زنجان و یا ضمانت نامه بانکی یا ساناد خزانه یا انواع اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ الی ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ساعت ۱۳/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : زنجان - خ خرمشهر - بلوار آزادی - اداره حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : زنجان - خ خرمشهر - بلوار آزادی - شهرداری مرکز - دبیرخانه مرکزی
۰۲۴۳۳۴۲۰۴۸۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.zanjan.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن