مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت ماهشهر پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آبادان

شماره آگهی ۹۶۰۱۰۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۲۴۸۸۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت ماهشهر
شرایط : داشتن صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی --- داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۵۵۲.۳۱۳.۰۰۰ ریال به حساب جاری ۴۱۲۰۰۴۰۲۰۰۰۰۶ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : آبادان بریم
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن