مناقصه مربوط به انجام خدمات مورد نیاز واحدهای تعمیرات عمومی مناطق نفتخیز جنوب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناطق نفتخیز جنوب

شماره آگهی ۰۳۴۹/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۲۴۸۶۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه مربوط به انجام خدمات مورد نیاز واحدهای تعمیرات عمومی در ناحیه مرکزی : انجام کلیه خدمات جوشکاری برقکاری بنائی راه سازی نقاشی تعمیر و نگهداری تلمبه خانه ها تعمیرات استخر و تعمیر و نگهداری شبکه های آب رسانی و کلیه خدمات مکانیکی طبق تشخیص کارفرما با ۷۲ واحد کاری با برآورد ۳۲,۱۳۹,۲۷۴,۶۹۶
شرایط : گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره کل تعاون
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۶۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۴۶۵۲۲۱۳۰۰۲ نزدبانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱.۶۰۶.۹۶۳.۷۳۵ ریال به حساب ۲۱۷۴۶۵۲۲۱۳۰۰۲ نزدبانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : اهواز - باغ خرمکوشک ساختمان شماره ۲۰ امور حقوقی و قراردادها کدپستی ۶۱۷۳۵۱۴۰۰
آدرس ارسال مدارک : کمیسیون مناقصات
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن