سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پشتیبانی امور دام استان کردستان

شماره آگهی ۳/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۲۴۸۹۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری مدیریت امور انبار استان کردستان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار ریال واریز به حساب ۲۱۶۳۹۸۴۲۵۰۰۰۵ واریز در کلیه شعب بانک کشاورزی / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز وجه نقد به حساب شماره ۲۱۷۳۹۸۴۲۵۴۰۰۷ بانک ملی مرکزی سنندج و یا ضمانتنامه بانکی و یا انواع اوراق مشارکت بانکی بی نام
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ساعت ۱۰/۳۰
آدرس خرید اسناد : بلوار جانبازان ابتدای شهرک اندیشه سایت اداری جنب شرکت گاز
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iranslal.com وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت ئ.ک
منابع : نشریات استان کردستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن