سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش فنی و حرفه ای کشور

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۳۱۱۲۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات آموزشی با برآورد ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت نقدی به حساب شماره ۴۰۰۱۰۱۸۷۰۶۳۷۲۰۸۶ بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ لغایت ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ لغایت ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ساعت ۹ صبح لغایت ۱۵/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات الف و ب ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ پاکات ج ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : تهران خیابان آزادی نبش خیابان شوش طبقه همکف واحد پشتیبانی سازمان آموش فنی و حرفه ای کشور
آدرس ارسال مدارک : تهران خیابان آزادی نبش خیابان شوش طبقه همکف واحد پشتبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن