سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان مرکزی

شماره آگهی ۷-۶/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۳۱۱۴۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای بخش مشخصی از شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهر ساوه با برآورد ۱۹.۵۴۰.۳۵۶.۴۸۲ ریال و تضمین ۹۷۷.۰۱۷.۸۲۴ ریال --- عملیات تهیه مصالح و اجرای بخش مشخصی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ساوه با برآورد ۱۹.۸۱۷.۴۶۹.۵۶۴ ریال و تضمین ۹۹۰.۸۷۳.۴۷۸ ریال
شرایط : رشته آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب ۲۱۷۵۱۶۵۳۰۱۰۰۲ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ الی ۱۳۹۶/۰۳/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اراک کوی رضوی میدان شهید نجفی امور قراردادها شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
۰۸۶۳۲۷۸۳۱۰۰ داخلی ۲۱۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
منابع : کائنات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن