سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان بوشهر

شماره آگهی ۸/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۳۱۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی نیرو رسانی توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح نصب و برکناری تاسیسات پروژه های مدیریت برق دیلم با برآورد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ نزدبانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : امور تدارکات توزیع نیروی برق استان بوشهر
۰۷۷۳۳۳۳۲۷۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن