سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۳۱۵۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰/۹۶- احداث ساختمان مرکز جامع سلامت شماره ۲ با براورد ۱۱.۸۱۰ میلیون ریال --- ۲۱/۹۶- احداث ایستگاه اتش نشانی بلوار شاهنامه با براورد ۲۰.۷۰۰ ریال --- ۲۲/۹۶- احداث ساختمان مرکز جامع سلامت شماره ۳ با براورد ۱۳.۱۰۰ میلیون ریال --- ۲۲/۹۶- احداث ساخمان مرکز جامع سلامت شماره ۳ با براورد ۱۳.۱۰۰ میلیون ریال --- ۲۳/۹۶- احداث سالن ورزشی امام هادی با براورد ۲۱.۰۰۰ میلیون ریال --- ۲۴/۹۶- احداث سالن ورزشی صیداباد با براورد ۱۰.۰۰۷ میلیون ریال -- احداث سالن ورزشی ۱۲ بهمن با براورد ۱۰.۰۰۷ میلیون ریال -- ۲۶/۹۵- تکمیل ساختمان کتابخانه گلشهر با براورد ۵.۷۵۷ میلیون ریال
شرایط : دارای صلاحیت در رشته ابنیه و دارای ظرفیت ازاد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مشهد بلوار خیاب تقاطع بلوار خایام و فردوسی اداره کل راه و شهرسای استان خراسان رضوی ساختمان شماره ۲ اداره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک : مشهد بلوار خیاب تقاطع بلوار خایام و فردوسی اداره کل راه و شهرسای استان خراسان رضوی ساختمان شماره ۱ واحد دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// iets.mporg.ir وب سایت
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن