سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۳۱۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات شامل : میز دو نفره دانش آموزی با صندلی با برآورد ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- صندلی دسته دار امتحانی با برآورد ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۶۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- کمد بایگانی با برآورد ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- فایل فلزی ۴ کشو با برآورد ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- میز معلم درب دار با برآورد ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- صندلی معلم با برآورد ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۶.۷۵۰.۰۰۰ ریال --- میز اداری دو طرفه با برآورد ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- میز مدیریت با برآورد ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- صندلی گردان با برآورد ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- مبل اداری با برآورد ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- کمد کتابخانه با برآورد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- میز و صندلی مطالعه متوسطه (یک میز ۴ صندلی ) با برآورد ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- کمد شش درب معلم با برآورد ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵.۷۵۰.۰۰۰ ریال با برآورد ۸,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۴۱.۷۵۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : زاهدان کوی قدس نبش چمران ۱ اداره کل نوسازی مدارس استان
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۴۳۳۲۳۰۱۸۱-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن