سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۳۱۲۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری ۶۰۰۰۰ اصله نهال کاشته شده شامل: ابیاری، کوددهی واکاری باری مدت یک سال جهت ۲۰۰ هکتار از کمربند سبز شمال غرب در قطعه A-B با برآورد ۵.۹۶۳.۷۸۲.۵۰۰ ریال و تپمین ۲۹۸.۱۸۹.۱۲۵ ریال ---- نگهداری ۴۰۰۰۰ اصله نهال کاشته شده شامل: ابیاری، کوددهی واکاری برای مدت یک سال جهت ۱۲۰ هکتار از کمربند سبز شمال غرب اهواز در قطعه C۱-C۲ با براورد ۵.۰۴۵.۱۰۵.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۵۲.۲۵۵.۲۵۰ ریال ------- نگهداری ۶۰۰۰۰ اصله نهال کاشته شده شامل: ابیاری، کوددهی واکاری برای مدت یک سال جهت ۱۶۵ هکتار از کمربند سبز شمال غرب اهواز در قطعه در ۱۶۵ هکتار از کمربند سبز شمال غرب در قطعه D۱-D۲ با برآورد ۶.۴۶۳.۴۷۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۲۸.۹۱۸.۰۰۰ ریال ---------- نگهداری ۸۰۰۰۰ اصله نهال کاشته شده شامل: ابیاری، کوددهی واکاری برای مدت یک سال جهت ۲۰۰ هکتار از کمربند سبز شمال غرب در قطعه E۱-E۲ با برآورد ۱۰.۵۷۸.۳۶۰.۰۰۰ ریال و تپمین ۵۲۸.۹۱۸.۰۰۰ ریال
شرایط : تایید صلاحیت از اداره کل کر و امور اجتماعی - ارائه گواهی صلاحیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب ۰۲۰۳۹۹۴۳۹۸۰۰۱ بانک ملی به نام شهرداری اهواز یا به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ردیف ۱و۲ تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰، ردبیف ۳ و ۴ تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : اهواز، خیابان انقلاب، نبش خیابان غزنوی، ساختمان شماره ۳ شهرداری، مدیریت قراردادهای شهرداری - دبیرخانه حراست شهرداری اهواز
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه محرمانه حراست
۰۶۱۳۷۹۹۱۶۰-۳۷۷۴۰۶۲ تلفن - فکس
- ایمیل HTTP:WWW.PEYMANKAR.AHVAZ.IR وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن