سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

کد آریاتندر : ۹۶۰۳۰۱۴۱۱۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه عبارت است از وصول مطالبات آب بهاء و تعهدات آب مشترکین بدهکار و اصلاح قرارداد انشعاب آب و مغایرت گیری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد واريز مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ريال به حساب جاری ۴۱/۴۲۱۹۲۷۷۹ بانک ملت شعبه شهرری در وجه شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران / سپرده شركت در مناقصه مبلغ۵۰۰ر۳۳۷ر۱۸۷ ريال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می توانند بصورت واريز نقدی به حساب جاری شماره ۰۱۰۷۸۰۷۸۷۴۰۰۰ نزد بانك ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۰۳-۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۰۳-۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۰۳-۲۴
آدرس خرید اسناد : با معرفی نامه معتبر به دبيرخانه اين شركت به نشانی تهران– شهرري– خيابان ۲۴ متری(زکريای رازی) مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.nww.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۶-۰۶-۳۰ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن