سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان

کد آریاتندر : ۹۶۰۳۰۱۳۹۲۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و جاده دسترسی از سد زیردان به پیر سهراب مربوط به پروژه آبرسانی تلنگ،پلا با برآورد ۱۶۰,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : رتبه ۴ و بالاتر در رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۷۲۵۰۸۹۷۷۱۷ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۰۳-۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۰۳-۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۰۳-۲۲
آدرس خرید اسناد : زاهدان – بلواربهداشت نبش بهداشت ۱۳- شركت آب وفاضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان .دفتر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۴۳۳۴۲۶۳۱۲ تلفن ۰۵۴۳۳۴۴۵۰۵۶ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۶-۰۶-۱۸ ---- آگهی ارزيابی کيفی و مناقصه جهت برگزاری مناقصه عمومی يک مرحله ای شماره : ۶/۹۶ آب برای زندگی است . شركت آب و فاضلاب روستايی استان سيستان و بلوچستان ۶/۹۶عمليات اجرايی خطوط انتقال آب و جاده دسترسی از سد زيردان به پير سهراب مربوط به پروژه آبرسانی تلنگ،پلان وپيرسهراب شهرستان چابهار را از طريق برگزاری ارزيابی کيفی عمومی تامين نمايد. لذا ازكليه پيمانکاران دارای رتبه ۴وبالاتر ،دررشته آب دعوت به عمل می آيد.تابراساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام به خريد اسنادنمايند. ۱)محل اجرای کار: شهرستان چابهار ۲) مبلغ برآورداوليه۱۶۰۳۰۳ميليون ريال(براساس فهرست بهای سال۱۳۹۶) ۳) زمان فروش اسنادارزيابی و مناقصه از تاريخ۳۱/۰۲/۹۶ لغايت ۰۴/۰۳/۹۶ ۴) آخرين مهلت تحويل اسنادارزيابی و مناقصه : پايان وقت اداری مورخ۱۸/۰۳/۹۶ می باشد ۵) تاريخ وساعت بازگشايی پاكات ارزيابی کيفی : ساعت۱۰مورخ۲۰/۰۳/۹۶می باشد ۶ ) تاريخ وساعت بازگشايی پاكات مناقصه : ساعت ۹مورخ۲۲/۰۳/۹۶می باشد ۷)شرکت کنندگانی که امتياز لازم در ارزيابی کيفی مذکور را دريافت نمايند پاکات شرکت در مناقصه عمومی يک مرحله آنان باز خواهد گرديد. قيمت اسناد مناقصه ۲۰۰۰۰۰۰ ريال است که بايد به حساب جام شماره ۷۲۵۰۸۹۷۷۱۷ بانک ملت شعبه شيخ صدوق اصفهان كد ۹۲۴۶۰ به نام مهندسين مشاور پارس جوياب واريز نموده و رسيد آن به فروشنده اسناد تحويل شود. تذکر مهم :به استناد بند۲بخشنامه ۳۰۵۹۳ مورخ ۰۳/۰۵/۹۴ موضوع دستورالعمل مبلغ ظرفيت مجاز پيمانکاران برای شرکت در مناقصه ارزيابی کيفی و ارجاع کار،مبلغ ظرفيت آزاد پيمانکاران در پايگاه اطلاع رسانی sajar از سوی کارفرما کنترل و ملاک عمل قرار خواهد گرفت. لذا پيمانکاران ميبايست با اطمينان از ظرفيت کاری مجاز(مبلغ ظرفيت آزاد)بر حسب تعداد و مبلغ پيمانهای در دست اجرای خود اقدام به خريد اسناد ارزيابی کيفی نمايند,در غير اينصورت مطابق دستور العمل رسيدگی به تخلفات ناشی از عدم رعايت ضوابط ارجاع کار با آن شرکت رفتار خواهد گرديد. ۸) محل در يافت اسناد: - زاهدان – بلواربهداشت نبش بهداشت ۱۳- شركت آب وفاضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان . ۹) محل تسليم اسناد تكميل شده : دبيرخانه شركت آب وفاضلاب روستايی استان . تلفن تماس: ۳۳۴۲۶۳۱۲ - ۰۵۴ نمابر: ۳۳۴۴۵۰۵۶-۰۵۴ امور قراردادهای شركت آب وفاضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن