سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهری استان سمنان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۰۲۵۸۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی مهدیشهر و ابنیه های جانبی با برآورد ۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب شماره ۲۱۷۵۱۶۲۹۲۶۰۰۱ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سمنان بلوار بسیج روبروی استانداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۳۳۳۴۴۹۱۱۷-۲۰ داخلی ۲۱۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان سمنان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن