مناقصه واگذاری خود را در قالب قراردادهای حجمی از میدان شهرداری تالش
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری تالش

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۰۶۹۸۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خود را در قالب قراردادهای حجمی از میدان امام علی تا میدان امام حسین شامل تامین نیروی انسانی برای مدت یک سال جهت رفت و روب سطح شهر اعم از خیابان ها ، کوچه ها ، بن بست ها ارتباطیها بلوارها و کلیه شوارع های حوزه شهری فضاهای سبز میادین پارکها و بلوارها و دیگر المانهای سبز سطح شهر رانندگی پایه یکم و دوم در امور جاری و عمرانی خدمات امینی و آتش نشانی جهت پوشش سطح شهر در حوادث احتمالی و سایر امور کارشناسی و ارجاعی با برآورد ۵,۱۸۹,۳۵۲,۳۶۶
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ یال به حساب ۳۱۰۰۰۰۱۳۳۴۰۰۷ / سپرده شركت در مناقصه ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی یا به شماره حساب ۰۱۰۹۴۵۴۵۳۴۰۰۰ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : دبرخانه شرهداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرهدرای
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان گیلان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن