مناقصه اجرای 56779 متر شبکه فلزی و پلی اتیلنتا قطر گاز استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۲۶/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۰۶۷۵۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای ۵۶۷۷۹ متر شبکه فلزی و پلی اتیلنتا قطر ۸ با فشار PSI۶۰ خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه TBS/CGS مسطح با ظرفیت ۲۵۰۰H/MS همراه با عملیات اسختمانی مروبطه و خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه انشعاب، خرید ساخت نصب و راه اندازی یک دستگاه حفاظت کاتدیک خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه صاعقه گیر به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توام PC در روستاهای محور سیگار:، لاور خشت شامل روستاهای چاه شیخ، سیگار، بریمی، جری، لاورخشت از توابع لامرد با برآورد ۴۸,۶۲۱,۷۹۱,۹۹۸
شرایط : دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنام رزی کشور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال بهحساب ۲۱۷۴۶۳۳۰۰۹۰۰۳ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۷۸۴۶۳۳۰۰۵۸ بانک تجارت یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ الی ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ از ساعت ۸ الی ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹/۰۳/۲۲ تا ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۱۵
آدرس خرید اسناد : شیراز، بلوار استقلال، نبش خیابان باغ حوض، طبقه دوم دفتر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز استان فارس
- تلفن ۰۷۱۳۸۳۰۴۰۷۴-۰۷۱۳۸۲۰۹۰۰۰ فکس
- ایمیل HTTP://IETS.MPORG.IR وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن