سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری قم

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۱۷۲۶۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه ۱/۹۶- واگذاری سد معبر مناطق ۲و ۴و ۷ به بخش خصوصی با مبلغ پایه ۲۶.۷۷۱.۶۶۳.۲۸۹ ریال و تضمین ۱.۳۳۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲/۹۶- واگذاری سد معبر مناطق ۳و ۵ و ۶ به بخش خصوصی بامبلغ پایه ۱۸.۶۹۷.۸۴۴.۲۹۲ ریال و تضمین ۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد هر یک از معاملات مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۱۰۰۶۰۰۱۶۰۰۲۱ بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی یا مطالبات بلوکه شده یا واریز و جه نقد به حساب شماره ۱۰۰۳۰۰۴۳۰۰۵۴ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ لغایت ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ لغایت ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : قم بلوار امام موسی صدر جنب بوستان شهید بنیادی شهرداری مرکزی طبقه سوم
آدرس ارسال مدارک : قم بلوار امام موسی صدر جنب بوستان شهید بنیادی شهرداری مرکزی طبقه ششم اداره کل حراست
۰۲۵۳۶۱۰۴۳۳۳-۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://peman.qom.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن